Espai
expositiu
de l’Estació

Avinguda l'Estació - La Pobla de Segur

La Geologia

El nucli de la comarca, està format per una massa de roques granítiques d’uns 300 milions d’anys d’antiguitat. A causa de la força de les plaques tectòniques terrestres i a l’erosió, aquestes masses de roques van aflorar a la superfície. Les roques granítiques estan envoltades per una tipologia de roca diferent, les roques d’origen sedimentari, on posteriorment van sofrir un altre procés geològic donant peu a una altra categoria de roques, anomenades roques metamòrfiques.

LES PRINCIPALS ROQUES QUE ÉS PODEN TROBAR AL PALLARS JUSSÀ

GRANIT

El Granit és una roca ígnia plutònica, cristal•lina amb textura granular, constituïda essencialment per quars (blanc-translúcid), feldespat (blanquinós-opac) i mica (fosc-negrós). Els granits es formen quan el magma del mantell intrueix les roques del subsòl i allà es refreda lentament i es solidifica.).
Edat: Carbonífer-Permià (fa 315-275 Ma.).
Usos: Pedra ornamental i de construcció.
Llocs on es pot trobar: Nord Vall Fosca, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

PISSARRA

La Pissarra pertany al grup de les roques metamòrfica. És de gra fi, amb estructura en lloses. La roca original era una lutita, que va ser afectada per un metamorfisme de grau baix (procés pel qual una roca es transforma en una altra, reflectint canvis de composició i de textura).
Edat: Cambrià-Ordovicià. Llocs: Capdella, Filià.
Usos: Revestiments de teulades en zones de neu i altres tipus de construccions. Antic element d’escriptura. Cuina (carn a la llosa).
Llocs on es pot trobar

GRES

El Gres és Roca sedimentària detrítica, composta per grans de sorra més o menys arrodonits i de diàmetres compresos entre 2 mm i 0,06 mm. En aquest cas en diem Turbidita, on els grans han estat sedimentats per un corrent de terbolesa en condicions subaquàtiques marines.
Edat: Cretaci superior (fa 80 Ma.).
Usos: Pedra ornamental i de construcció.
Llocs on es pot trobar : La Terreta, Toralla, La Pobla de Segur

GRES VERMELL

El Gres Vermell és una roca sedimentària composta per grans de quars sorra de diàmetres compresos entre 2 mm i 0,06 mm, i miques blanques (Moscovita) i amb poca matriu. Tradicionalment ha estat utilitzat per a fer rodes de molí i pedres d’esmolar.
Edat: Triàsic inferior, Buntsandstein (fa 245 Ma.).
Usos: Pedra ornamental i de construcció.
Llocs: La Mola d’Amunt, La Plana de Mont-Rós, Pla de Corts, Gerri de la Sal.

CONGLOMERAT

El Conglomerat pertany al grup de les roques sedimentàries. És distingeix pel seu gra gros, bàsicament format per fragments arrodonits, de més de 2 mm de diàmetre, anomenats còdols i blocs. Aquests, són units per una matriu de sorres i argiles i tots, units per un ciment de composició carbonat càlcic/sílice o òxids de ferro.
Edat:
Usos: Pedra ornamental i de construcció.
Llocs: Serradell, La Pobleta de Bellveí, Collegats-Queralt, Pessonada

CALCÀRIA

La Calcària és una roca sedimentària que conté més d’un 50% de carbonat de calci, formada essencialment per calcita i aragonita.
Edat: Cretaci inferior (fa 135 Ma.).
Usos: Pedra ornamental i de construcció.
Llocs: Viu de Llevata, Coll de Perves, Peracalç, Collegats, Serra de Boumort

GUIX

El Guix és una roca sedimentària evaporítica monomineral (90%) formada per cristalls de guix, sulfat de calci hidratat SO4Ca • 2H2O.
Edat: Triàsic superior, Keuper (fa 200 Ma.).
Lloc: Voltants d’Adons, Senterada, Gerri de la Sal.
Usos: Pedra per a revestiments de parets i sostres, additiu de ciments, aïllant tèrmic, confeccionar motlles, etc.

© Museu de l'Estació de la Pobla de Segur | Design Piqture