Espai
expositiu
de l’Estació

Avinguda l'Estació - La Pobla de Segur

Reserva Boumort

Boumort és el nom genèric amb què es coneix un conjunt de serres situades entorn de la serra de Boumort, que per ser la més alta (2.077 m) és la que dóna nom al conjunt. Al seu entorn hi conflueixen serres i valls que configuren un relleu molt complex, en el qual hi destaquen indrets emblemàtics com la muntanya de Sant Corneli, el Roc de Pessonada o la vall de la Coma d’Orient.

El seu paisatge abrupte connecta amb el congost de Collegats. No hi ha un element singular que predomini a la zona, sinó que hi ha un mosaic d’elements paisatgístics molt imbricat: cingleres i roquissars de conglomerat o calcària, boscos de pinassa, pi roig i pi negre, alzinars, rouredes, boixedes i pastures. Aquesta diversitat d’hàbitats converteix Boumort en un espai ideal per a la conservació i recuperació de la fauna salvatge del Prepirineu.

La Reserva Nacional de Caça de Boumort abasta aproximadament 13.000 hectàrees. Aquest espai de reserva, creat l’any 1991, proporciona una gran oportunitat per observar i gaudir de la biodiversitat vegetal i faunística que disposa aquesta zona.

© Museu de l'Estació de la Pobla de Segur | Design Piqture